Bạch Kim Tăng cường phục hồi Cải thiện cấu trúc da
Toning Water(50ml) $ 400  $ 120
Bletilla Striata & Lonicera Japonica Face Mask $ 680  $ 204
Essence $ 780  $ 234
Night Cream $ 1000  $ 300