Mặt nạ Khoa học và công nghệ chiết xuất làm trắng sửa chữ
Bletilla Striata & Lonicera Japonica Face Mask $ 680  $ 204
Mặt nạ hoa Sơn Trà (25ml/5 miếng) $ 680  $ 204
Mặt nạ hoa Sơn Trà (25ml/5 miếng) $ 450  $ 135
Ultra Hydrating Gel Mask $ 780